Vogels

Klik op een foto hieronder om naar de desbetreffende soortengroep te gaan

aalscholvers

strandlopers, steltlopers

mezen, mussen

reigers, lepelaar, ooievaar

zangers

Eenden, ganzen

ijsvogel, bijeneter

piepers, kwikstaarten

meeuwen, sterns

roofvogels

duiven

kraaiachtigen

heggenmus, winterkoning, roodborst, vliegenvangers

meerkoet, waterhoen, futen

vinken, gorzen, klauwieren